15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Thông báo bán thanh lý tài sản, CCDC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ bán thanh lý 02 xe quét hút rác Citymaster 300 và 03 xe tải đã hư hỏng của Công viên văn hóa Đầm Sen. Cụ thể như sau:

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo mời chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị “Cung cấp 01 xe tải ISUZU 1,9 tấn”. Cụ thể như sau:

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ tổ chức mời chào hàng cạnh tranh rút gọn như sau:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo chào hàng cạnh tranh 2 gói thầu như sau:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo chào hàng cạnh tranh như sau:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ thông báo mời thầu, như sau:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ “Cung cấp hoa các loại trang trí Tết 2024”:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kính mời Qúy đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục “Cung cấp đèn đường các khu vực trong Công viên văn hóa Đầm Sen”. Nội dung cụ thể như sau:  

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kính mời Qúy đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục “Cung cấp đèn Led chiếu sáng các mảng hoa của khu vực Hoa viên Nam Tú của Công viên văn hóa Đầm Sen”. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo mời chào thầu cạnh tranh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kính mời Qúy đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh hạng mục “Cung cấp đèn và vật tư để sửa chữa trang trí đèn cổng số 2, các hoa văn hoa sen trên các trụ đèn và bảng quảng cáo đường Hòa Bình của…
Read more